Olivier AGID / La sculture d'Emmanuel Saulnier, de Marc Petitjean, 1990